Jézus-szobor

A Mária Valéria Gyermekkert

Ezen a képen a Felső-Piacteret látjuk a környező épületekkel és a Jézus szoborral. Volt egy kis bizonytalanság abban, hogy hol állítsák fel, de a katolikus szoborbizottság a mostani hely mellett tette le a voksát. A másik változat a plébániatemplom előtti tér lett volna. Mi, akik később születtünk, itt ismertük és kedveltük meg a Jézus-szobrot. Az Udvarhelyi Híradó hetilap 1900 áprilisában azt írja, hogy: A szentév és a kereszténységnek itt nálunk 900 éves fennállása alkalmából városunkban felállítandó katolikus emlékre a gyűjtés javában folyik s így lehetővé válik csakhamar, hogy az aránylag kevésbe kerülő műre az összeg együtt legyen. A napokban László Mihály városunk országgyűlési képviselője e czélra 200 koronát küldött be s városunk polgárai is sietnek tehetségükhöz mérten áldozataikat meghozni.” Alig egy hétre rá egy másik hírt olvashatunk a készülő szoborral kapcsolatosan, a helyi lapban: A katholikus emlék bizottsága f. hó Jung-Cseke Lajos apát-plébános elnöklete megtekintette a Harmath Ödön tanár által megmintázott és már gipszbe öntött katholikus emléket s teljes megelégedését nyilvánította a fölött.” A homoródalmási mészkőből készített szobor azóta is ott áll a Márton Áron téren, a Szent Miklós-templomhoz vezető lépcsősor aljánál. Magassága 5 méter, talapzattal együtt. (B.Á)

További képek:

Kommentek:

Még nincsenek kommentek

Új komment írása: